ريزبين
دیدنی های کوش آداسی

کوش آداسی واقع در ساحل دریای اژه یکی از مهم ترین مناطق کشتی رانی ترکیه و یکی از مقاصد مهم گردشگری است. به دلیل محیط شهری مدرن این شهر بسیاری از جذابیت ها و اماکن جالب را در خود جا داده است. این منطقه پذیرایبسیاری از گردشگران سراسر جهان است و در عین حال توجه بسیاری به حفظ مناطقزیبای خود دارد تا بتواند سفری رویایی برای گردشگران فراهم کند.

جمعه بیست و نهم 10 1396
(0) نظر
برچسب ها :
X